Общи условия за еднодневни екскурзии1. РЕЗЕРВАЦИИ (ЗАПИСВАНИЯ)

1.1. Записването за Еднодневна екскурзия на "СИ - ЕМ - ТРАВЕЛ" ООД се извършва в офисa на фирмата или в бюрата на оторизираните от фирмата туристически агенции в страната. Записването се извършва срещу внесена сума в размер на 100% от стойността на екскурзията.

1.2. Необходими документи
1.2.1. За пътуването Ви е необходимa валидна лична карта или международен паспорт, медицинска застраховка за чужбина и съответната изискуема сума дневни пари.
1.2.2. За деца под 18 години, пътуващи непридружени от родителите си, се изисква нотариално заверено родителско разрешение детето да напусне страната.

1.3. Транспорт и други услуги включени в екскурзията
1.3.1. Изчерпателното изброяване на местоположението, вида и категорията на туристическите обекти, екскурзии, трансфери, вид и категория на използваните транспортни средства, дата и час на тръгване (респ. на пристигане) са конкретно посочени в туристическата програма на организатора, представляваща неразделна част от резервационната бланка. Задължение на потребителя е да се снабди с програмата по време на записването му. Страните се съгласяват, че при постигнато взаимно съгласие горните условия могат да бъдат променени. Формата на допълнителното съгласие е писмена или влиза в действие при окончателното плащане на екскурзията.
1.3.2. Потребителят се задължава да не препродава на трети лица закупеното от "СИ - ЕМ - ТРАВЕЛ" ООД пътуване.


2. АНУЛАЦИИ

Потребителят може да се откаже от еднодневна екскурзия до 30 дни преди преди провеждането на пътуването, без да дължи неустойка. Отказ от пътуване е налице и при неплащане в срок на дължимата сума. В случай, че потребителят се откаже от организираното пътуване:

2.1. От двадесет и девет до петнадесет дни преди датата на отпътуване му се възстановяват 70% от цената на еднодневната екскурзия в лева.

2.2. От четиринадесет до седем дни преди датата на отпътуване му се възстановяват 30% от цената на еднодневната екскурзия в лева.

2.3. От шест до три дни преди датата на отпътуване му се възстановяват 20% от цената на еднодневната екскурзия в лева.

2.4. Под три дни преди датата на отпътуване му се задържа цялата сума за еднодневната екскурзия в лева.

2.5. Рекламации относно организацията и провеждането на програмите, се приемат в писмен вид или по телефона, в четиринадесет дневен срок след завръщането на клиента и при представяне на необходимите доказателства за неизпълнението или за некачественото изпълнение на услугата. "СИ - ЕМ - ТРАВЕЛ" ООД се задължава да даде своя отговор в едномесечен срок от депозирането на рекламацията. "СИ - ЕМ - ТРАВЕЛ" ООД си запазва правото да внася промени в пътуването, в случай че обстоятелства извън контрола на фирмата налагат това. В случай на такива промени клиентите ще бъдат информирани своевременно и ще могат да приемат промените, да изберат друго пътуване или да се откажат от пътуването, без от това да произтичат финансови санкции за тях. Всички автобусни екскурзии се осъществяват при минимум 40 туриста. В случаите на по-малко записали се клиенти "СИ - ЕМ - ТРАВЕЛ" ООД може да анулира провеждането на екскурзия, като уведоми записалите се клиенти не по-късно от 2 дни преди определената начална дата.


3. ОТГОВОРНОСТ

3.1. "СИ - ЕМ - ТРАВЕЛ" ООД носи пълна отговорност за качеството на всички услуги, включени в туристическата програма.

3.2. "СИ - ЕМ - ТРАВЕЛ" ООД не носи отговорност ако някой турист се загуби, закъснее или не се яви на определената среща по време на изпълнение на еднодневната екскурзия; при връщане на турист от гранични власти или при неспазване от страна на туристите на законите и разпоредбите на дадена страна, независимо дали те са запознати с тях или не.

3.3. "СИ - ЕМ - ТРАВЕЛ" ООД не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или от неточно изпълнение на условията по резервационната бланка, които се дължат на поведението на потребителя; действия на трето лице, несвързано с изпълнението на условията по резервационната бланка, които не могат да се предвидят или избегнат; непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на организатора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

3.4. "СИ - ЕМ - ТРАВЕЛ" ООД не носи отговорност за промени в пътуването при настъпване на форс мажор - непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на туроператора или контрагентите му, при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

3.5. Отговорността на "СИ - ЕМ - ТРАВЕЛ" ООД за вреди, причинени на потребителя вследствие на неизпълнение или неточно изпълнение на условията по резервационната бланка не може да надхвърля заплатената от потребителя цена на пътуването. Когато отговорността на контрагентите на "СИ - ЕМ - ТРАВЕЛ" ООД за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите по резервационната бланка, е ограничена от международни договори, ратифицирани, обнародвани и влезли в сила за Република България, отговорността на туроператора за вреди се ограничава до предвидените размери.


4. ЗАСТРАХОВКИ

4.1. Застраховката за еднодневни екскурзии в България не е задължителна.

4.2. Застраховката за екскурзии по планински маршрути е задължителна и е по 3 лв. на ден.

4.3. Застраховката към резервационната бланка е с доплащане. Застраховка "Помощ при пътуване" на застрахователна компания "Лев Инс" АД включва асистанс, покрива възникнали медицински разноски от злополука или акутно заболяване, медицинско транспортиране и репатриране.

4.4. "СИ - ЕМ - ТРАВЕЛ" ООД е туроператор и туристически агент с удостоверение за регистрация № РК-01-8044. Застрахователят, с когото ТУРОПЕРАТОРЪТ е сключил застрахователен договор по чл. 97 от Закона за туризма е "Лев Инс" АД.

4.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност да сключи допълнителен застрахователен договор за покриване на разходите в случай на отказ от пътуване и на разходите за съдействие, включително при репатриране, както и за случаите на злополука, болест или смърт, които не са включени в цената на пътуването. Застраховка "Отмяна на пътуване" е по желание и е срещу допълнително заплащане, в зависимост от продължителността на периода, оставащ до пътуването.


5. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

5.1. Резервационната бланка се състави в 3 (три) еднообразни екземпляра.

5.2. Всички срокове в настоящата резервационна бланка се изчисляват съгласно условията на ГПК.

5.3. Неразделна част от настоящата резервационна бланка е туристическата програма, която туроператорът предоставя на пътуващия.

5.4. Адресът и електронната поща на потребителя за получаване на информация от организатора са същите, които потребителят е обявил по-горе.

5.5. Потребителят декларира, че е запознат с туристическата програма на организатора, откъдето е получил информацията по чл. 4.4. от настоящите общи условия, предоставено му е копие на сертификат, удостоверяващ сключена застраховка по чл. 97 от Закона за туризма и е информиран за медицинските и здравни изисквания, свързани с пътуването и престоя.

5.6. Задължение на потребителя е да осигури на посочения от него адрес и електронна поща получаване на кореспонденцията с организатора лично или чрез трето лице от негово име. Организаторът е длъжен да осигури изпращането на кореспонденцията на посочения от потребителя адрес или електронна поща. При тези условия страните приемат, че кореспонденцията е редовно изпратена и получена, освен в случаите, когато туроператорът предава необходимите документи на потребителя в офиса на агенцията.

/fa-envelope/ ПИШЕТЕ НИ$show=/p/kontakti.html

Име

Имейл *

Съобщение *

СТРАНИЦАТА НЕ Е НАМЕРЕНА! ОТКРИЙТЕ ПЪТУВАНЕТО СИ, КАТО ОПИТАТЕ С НОВО ТЪРСЕНЕ$show=404

Име

Австрия,2,Акропол,1,Април,1,Ассос,1,Атина,2,Баварски замъци,1,Белгия,2,Бозджаада,1,Будапеща,1,Будва,1,Виена,1,Виетнам,1,Винен тур,1,Германия,2,Гърция,4,Дания,1,Дрезден,1,Дубай,1,Дубровник,1,Екзотика,3,Екскурзии,6,Екскурзии през май,2,Индия,1,Испания,2,Италиански езера,1,Италия,1,Карлови Вари,1,Кефалония,1,Копенхаген,1,Коста Аззара,1,Котор,1,Круизи,5,Лефкада,1,Лондон,1,Любляна,1,Люксембург,1,Майски празници,2,Мароко,1,Морски круизи,1,Нидерландия,3,ОАЕ,1,Парга,1,Питвички езера,1,Португалия,2,Постойна,1,Почивки,7,Прага,2,Речни круизи,1,С автобус,3,С тръгване от Пловдив,4,Септемврийски празници,2,Със самолет,10,Топ оферти,17,Троя,1,Тунис,5,Турция,2,Унгария,1,Филипини,1,Франция,2,Хърватия,1,Чанаккале,1,Чартър,1,Черна Гора,1,Чехия,2,Швейцария,1,
ltr
static_page
Си-Ем Травел: Общи условия за еднодневни екскурзии
Общи условия за еднодневни екскурзии
Условия за еднодневните пътувания
Си-Ем Травел
https://www.siemtravel.com/p/obshti-usloviya-ednodnevni-ekskurzii.html
https://www.siemtravel.com/
https://www.siemtravel.com/
https://www.siemtravel.com/p/obshti-usloviya-ednodnevni-ekskurzii.html
true
4753984802384839759
UTF-8
Заредени са всички пътувания Не са намерени пътувания ВИЖТЕ ВСИЧКИ Вижте повече Отговаряне Отказване на отговора Изтриване От Начало СТРАНИЦИ ОФЕРТИ Вижте всички ВИЖТЕ ОЩЕ КАТЕГОРИЯ АРХИВ ТЪРСЕНЕ ВСИЧКИ ОФЕРТИ Няма намерени съответствия на Вашето търсене Обратно на началната страница Неделя Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Нед Пон Вто Сря Чет Пет Съб Януари Февруари Март Април Май Юни Юли Август Септември Октомври Ноември Декември Яну Фев Мар Апр Май Юни Юли Авг Сеп Окт Ное Дек току що преди 1 минута преди $$1$$ минути преди 1 час преди $$1$$ часа вчера преди $$1$$ дни преди $$1$$ седмици повече от 5 седмици Последователи Следване ТОВА ПРЕМИУМ СЪДЪРЖАНИЕ Е ЗАКЛЮЧЕНО СТЪПКА 1: Споделете в социална мрежа Стъпка 2: Кликнете линка в социалната мрежа Копиране на целия код Избиране на целия код Всички кодове бяха копирани Не могат да се копират кодовете / текстовете. Моля, натиснете [CTRL]+[C] (или CMD+C за Mac), за да копирате